Пятница, 04.12.2020, 22:12
Вітаю Вас Гость | RSS

Сквирський РМК

Меню сайту
Категорії розділу
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Каталог файлов

Головна » Файли » Мої файли

Наказ відділу освіти від 01.09.2014 №№ 143
21.09.2014, 11:44

Про організацію та зміст науково-методичної роботи

з педагогічними кадрами у 2014/2015 навчальному році

 

На виконання Законів України "Про освіту”, "Про дошкільну освіту”, "Про загальну середню освіту”, "Про позашкільну освіту”, Указу Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», наказів і розпоряджень головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, реалізацію Програми розвитку освітньої системи Київської області на 2011-2014 роки, Програми розвитку освітньої системи Сквирського району на 2011-2014 роки, відповідно до Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Сквирської районної державної адміністрації  та з метою оптимізації науково-методичного забезпечення системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період, упровадження в практику роботи досягнень науки, інноваційних освітніх технологій

НАКАЗУЮ:

1. Спрямувати діяльність методичної служби відділу освіти, дошкільних, загальноосвітніх, та позашкільних навчальних закладів на розв’язання науково-методичної проблеми «Методологічна переорієнтація процесу навчання та виховання на розвиток юної особистості, формування її основних компетенцій шляхом підвищення методичної культури кожного педагога, використання їх потенційних творчих можливостей в інноваційній діяльності» та вирішення таких завдань:

- організація діяльності освітніх закладів на реалізацію основних засад Національної стратегії розвитку освіти на період до 2021 року;

- забезпечення виконання статті 56 Закону України «Про освіту» в частині, що зобов’язує педагогічних працівників настановленням і особистим прикладом виховувати у дітей та молоді повагу до цінностей України, її державного і соціального устрою;

- створення у навчальних закладах сприятливого для дітей мікроклімату, формування християнських, загальнолюдських моральних цінностей, формування здорового спосібу життя у всіх учасників навчально-виховного процесу, запровадження здоров’язбережувальних технологій навчання;

- упровадження моделі виховної роботи, що базуватиметься на формуванні українського патріотизму, готовності стати на захист і оборону України від зовнішньої агресії, забезпечуватиме поєднання громадянських, державницьких та військово-патріотичних аспектів;

- здійснення психолого-педагогічного та науково-методичного супровіду переходу початкої та основної школи на нові Державні стандарти;

- розгорнення системи моніторингових досліджень, спрямованих на виявлення якісних показників навчальних досягнень та оптимізації умов забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти;

- створення умов для об’єднання зусиль педагогічних працівників навчальних закладів, сім’ї, громадськості в забезпеченні особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму;

- забезпечення у дошкільних закладах освіти, у навчально-виховних комплексах(об’єднаннях) умов для навчання дітей 5-річного віку шляхом розгортання різних форм дошкільного виховання та науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу в умовах варіативності програм;

- здійснення науково-методичного та психолого-педагогічного супроводу профільного навчання старшої школи та реалізації системи професійної орієнтації;

реалізація прав дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації в умовах запровадження інклюзивної освіти та інтегрованого навчання в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;

- удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми шляхом всебічного розвитку юної особистості з максимальним урахуванням її здібностей та обдарувань;

забезпечення використання інформаційно-комунікаційних технологій, формування єдиного інформаційно-навчального середовища;

- розширення мережі навчальних закладів, у яких здійснювати дослідно-експериментальну роботу та інноваційну діяльність;

стимулювання професійної мотивації педагогічних працівників, творчої активності, самоосвіти.

Науково-методичною темою 2014/2015 навчального року вважати: «Системний підхід до розвитку життєвих компетенцій учасників навчально-виховного процесу з використанням технологій продуктивного навчання».

2. Затвердити:

2.1. Основні заходи з педагогічними працівниками та учнями у 2014/2015 навчальному році (додаток 1).

2.2. План курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2014/2015 навчальний рік (Додаток 2).

2.3. Структуру методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами (додаток 3).

2.4. Циклограму роботи районного методичного кабінету (додаток 4).

2.5. Склад ради РМК та план її роботи (додатки 5,6).

2.6. Мережу консультаційних пунктів та їх керівників з питань удосконалення навчально-виховного процесу та творчого використання ППД – для молодих, малодосвідчених педагогів, педагогічних працівників, які цікавляться творчими здобутками колег (додаток 7).

2.7. Мережу опорних закладів з питань якісної організації та творчого втілення новаторських педагогічних ідей у навчально-виховний процес (додаток 8).

3. Призначити:

3.1. Керівників районних методоб’єднань з періодичністю засідань 4 рази на рік (додаток 9).

3.2. Керівників постійно діючих семінарів (додаток 10).

3.3. Керівників шкіл перспективного педагогічного досвіду (додаток 11).

3.4. Керівників шкіл педагогічної майстерності (додаток 12).

3.5. Керівників районних творчих (проблемних) груп (додаток13).

4. Районному методичному кабінету :

       4.1. Забезпечити модернізацію організаційних форм і змісту науково-методичної роботи з педагогічними та керівними кадрами в контексті особливостей розвитку регіону.

4.2. Скласти і затвердити блок-схему засідань районних методичних об’єднань, творчих (проблемних) груп, шкіл ПМ (ППД) на І та ІІ семестр навчального року (додаток14).

4.3. Продовжити діяльність школи резерву керівних кадрів згідно затвердженого плану роботи (додаток 15).

4.4. Продовжити вивчення та узагальнити передовий педагогічний досвід роботи навчальних закладів, груп, педагогічних працівників відповідно тематики (додаток 16).

4.5. Організувати курсове підвищення кваліфікації на базі КОІПОПК, відповідно до запитів і потреб педагогічних працівників, надавати допомогу у виконанні курсових та післякурсових завдань.

4.6. Проводити навчання працівників РМК (додаток 17).

4.7. Забезпечувати науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності, розширювати мережу таких закладів, координувати та здійснювати експертизу їх діяльності.

4.8. Забезпечити організацію та проведення представницьких педагогічних конкурсів та масових учнівських турнірів, олімпіад, конкурсів, змагань.

4.9. Організувати і провести районний методичний фестиваль, удосконалювати роботу районної виставки педагогічної майстерності "Освіта Сквирщини” (березень 2015 р.).

4.10. Провести методичні дні у закладах освіти, надати адресну методичну допомогу керівним та педагогічним працівникам з окремих питань (додаток 18).

4.11. Координувати роботу педагогічних працівників району щодо своєчасного виявлення, соціальної підтримки і створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді, провести районні свята: «Віват, науко молода!» та "Таланти твої, Сквирщино!” (травень 2015р.).

4.12. Здійснювати науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливостями психофізичного розвитку, впроваджують інклюзивну освіту.

4.13. Розширювати інформаційно-видавничу діяльність РМК та закладів освіти (додаток 19).

4.14. Здійснювати науково-методичну експертизу змісту та якості освітньої діяльності навчальних закладів.

4.15. Сприяти впровадженню Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», удосконалювати систему роботи з класоводами та класними керівниками (додаток 20).

4.16. Модернізувати систему роботи районної школи молодого педагога (додаток 21).

4.17. Систематично поповнювати медіатеку районного методичного кабінету матеріалами з досвіду роботи керівних кадрів та педагогічних працівників району.

5. Керівникам навчальних закладів:

5.1. Забезпечити системний підхід до організації методичної роботи в навчальних закладах, дбати про її результативність, диференціювати методичну роботу з педагогами, спрямувати її на надання дієвої практичної допомоги педагогу.

5.2. Забезпечити ефективну роботу шкільних методичних кабінетів.

5.3. Забезпечувати активну участь педагогічних працівників навчальних закладів у районних і обласних методичних заходах.

5.4. Використовувати атестацію педагогічних кадрів, конкурси, виставки педагогічної майстерності для стимулювання та заохочення росту професійної культури і результативності праці педагогічних працівників, їх творчої активності.

5.5. Забезпечити використання інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження у діяльність закладів освіти технологій продуктивного навчання, створювати умови для реалізації освітніх запитів кожного учня;

5.6. Забезпечити реалізацію Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» у процесі організації позаурочної та позакласної діяльності, роботи органів учнівського самоврядування, взаємодії з батьками, громадськими, дитячими і молодіжними організаціями.

5.7. Модернізувати зміст дошкільної освіти у навчально-виховних комплексах (об'єднаннях) "Загальноосвітня школа – дитячий садок” та дошкільних закладах, переорієнтувати її на системний розвиток особистості, обов’язкове навчання дітей 5-річного віку, та підготовку педпрацівників до роботи в умовах варіативності програм;

5.8. Забезпечити перехід початкової та основної школи на нові Державні стандарти, здійснювати навчально-методичний та психолого-педагогічний супровід реалізації нових навчальних програм у 3-х та 6-х класах.

5.9. Створити умови для забезпечення навчання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами, застосовувати особистісно зорієнтовані методи навчання, враховуючи індивідуальні особливості навчально-пізнавальної діяльності дітей;

5.10. Створити умови для допрофільного навчання учнів основної школи, профільного навчання учнів старшої школи та дієвої системи профорієнтаційної роботи.

5.11. Завершити навчання педагогічних кадрів за програмою INTEL, впровадження проектних технологій у навчально-виховний процес.

5.12. Здійснювати моніторингові дослідження якості та ефективності освітнього процесу.

5.13. Забезпечити поширення досвіду роботи педагогів навчального закладу через друковані фахові видання, освітні інтернет-портали, збірники та буклети.

5.14. Забезпечувати змістове наповнення веб-сайту навчального закладу.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Мазур Л.М..

 

Начальник відділу освіти                                                              О.В.Заболотний

 

Категорія: Мої файли | Додав: Адмін
Переглядів: 629 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Вхід на сайт
Пошук

Сквирський РМК...м. Сквира, вул. Богачевського, 55, 09000 skviravo@ukr.net